קטעי וידאו


הפטריארך טיופוליס השלישי מדליק נרות בכנסייה במתחם


הפטריאך טיופילוס השלישי מבקר בכנסייה במתחם


הקטע הרלוונטי נמצא בדקות 10.04-10.51בהסרט "מישהו לרוץ איתו" המבוסס על ספרו של דוד גרוסמן


.הקטע הרלוונטי נמצא בדקות 8.28-10.12 בסרטו של דוד פרלוב על ירושלים


Copyright 2015 savethegreekcompound.com | All Rights Reserved | VMG