כיצד אפשר לעזור אפשר לעשות “העתק הדבק” של הטקסט למתה ולשלוח אותו – או כול טקסט אחר – לאחד או יותר מהאנשים הבכירים שמופיעים כאן מעיריית ירושלים. אפשר לשלוח בדוא”ל או בפקס או במקראים שבהם אפשר

  michals@jerusalem.muni.il    מיכל שלם, ראש מחלקת ראש העיר

esshlomo@jerusalem.muni.il 02 6297680, 02 6294612 שלמה אשכול, מהנדס העיר   02 6296453 פקס

02 6297672 אמי ארבל, מנהל מחלקת תכנון טל

 02 6295923 פקס

 mnofer@jerusalem.muni.il 02 6298079   עופר מנור, אדריכל העיר טל

 02 6296947תמר קוך, הממונה על מחלקת השימור טל

ktamar@jerusalem.muni.il 02 6297191 פקס

ממיערי סאוסאן, מ”מ מנהל מחלקת הסדרי תנועה, טל 02 6296482

 02 6297178 פקס

עמירם רותם, מנהל מחלקת תכנון ופתוח קיימא טל 02 6296482 פקס 02 6296475 rtamiram@jerusalem.muni.il

נבחרי הציבור שכדי ליצור איתם קשר

    nir@jerusalem.muni.il      02-6297720  ניר ברקת , ראש העיר, תיק שימור אתרים, תיק שכונות ומינהלים קהילתיים 

tmeir@jerusalem.muni.il 02 6297699 מאיר טורג’מן,  תיק תכנון ובנייה

DHYOSEFֲjerusalem.muni.il 02-6296608    יוסף דייטש, משנה לתיק תתכנון ובניה

טקסט מומלץ

בזמן האחרונה, הכנסייה החכירה את האתר לחברת נכסי אבו טור בע”מ לתקופה של 110 שנים למטרות בנייה

אנו, אוהבי ירושלים,  בדעה שירושלים צריכה לגדול, לשגשג ולמשוך תיירות.

יחד עם זאת, אנו בדעה שבינויי ופיתוח אינם יכולים לבוא על חשבון מחויבותנו לשמר את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה ומורשת התרבות של העיר.

מתחם הכנסייה היוונית אורתודוקסית, שממוקם בתוך אגן העיר העתיקה, מעל גיא בן-הינום ומול הר ציון, הוא אחד המקומות הקדושים של ירושלים. האתר הוא יוצא דופן, הן בשל המבט המרהיב הניבט ממנו על העיר העתיקה ועל העיר החדשה. , והן בשל הנוף ממנה למקומות שונים בעיר העתיקה ובעיר החדשה

  אנו מבקשים ש”פרוזדור התצפית” של השכונה אל העיר העתיקה (המופיע בתוכנית 2000) יועתק ממקומו הנוכחי ברח’ המפקד, שממנו הנוף אל העיר העתיקה מוגבל על ידי מיקומו הנמוך על הרכס, אל מתחם הכנסייה שבפסגת הגבעה.

ההיסטוריה תשפוט אותנו בשלילה אם תאפשרו בנייה באתר כל כך קרוב לעיר העתיקה שיש לו קשר הדוק הן למסורת היהודית ובמיוחד לבשורה הנוצרית.Copyright 2015 savethegreekcompound.com | All Rights Reserved | VMG